Visualització de contingut web

Genaro

Generador de codi que ens permet generar de forma senzilla i ràpida d'un manteniment. Amb aquesta eina, Genaro, a través de 5 paràmetres bàsics, es connecta a la base de dades i construeix una finestra funcional. Els manteniments tenen la lògica necessària per a realitzar la gestió de cerca, altes, baixes i modificacions al 100%; però no tenen lògica específica de l'aplicació (validacions específiques,...). Per aquesta raó, ha d'entendre's com un punt de partida per a les nostres finestres o prototip

Més informació el punt 3.2.2 del manual de gvHIDRA.

Enllaç a l'última versió de Genaro.