Visualització de contingut web

Jasper

Llibreria o sw híbrido entre Java i PHP que permet realitzar reportes i/o generació d'informes d'ús senzill, amb les eines JasperReports i iReport. Es pot utilitzar dins de gvHidra o qualsevol altre projecte PHP comunicant totes dues plataformes a través de XM.

Més informació de com integrar la llibreria Jasper en aplicacions gvHIDRA en el Apèndix B del manual de gvHIDRA.