Visualització de contingut web

WSComun

Llibreria client dels WS-Secure de PAI (eSIRCA), és a dir, permet consumir els serveis web que s'ofereixen en la Plataforma Autonòmica d'Intermediació de Dades Segura (PAI), dins del projecte e-SIRCA de la DGTIC. Actualment són accessibles els següents serveis:

 1. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)
 2. Consulta de Béns i Immobles
 3. Consulta de e Dades d'un Vehicle
 4. Consulta de Llistat de Vehicles d'un Titular
 5. SAFE - Sistema de Autenticación y Firma Electrónica

Altres web services que ofereix WSComun però d'ús intern de la DGTIC:

 1. Web Service de Alfresco
 2. Web Services BD de d'Hisenda
 3. Web Service de Registre i notificació telemàtica
 4. CSV-GVA
 5. GDE - Gestor de Documents Electrònics
 6. GVLOGIN
 7. Port@firmas
 8. Registre Departamental
 9. SAFE - Sistema de Autenticación y Firma Electrónica
 10. SALT