Visualització de contingut web

Requeriments

Per a executar una aplicació en gvHIDRA, s'ha de disposar d'un servidor web capaç d'interpretar PHP. A continuació indiquem els primers passos per a poder treballar amb gvHIDRA. En primer lloc, hem de revisar que disposem dels requisits mínims per a la instal·lació. Per a això requerim d'un entorn amb les següents característiques:

  • Servidor WEB. Pot ser qualsevol servidor, encara que nosaltres recomanem Apatxe 2.X.
  • PHP. Les versions 4.2, 4.4 i 5.0 de gvHidra són compatibles amb PHP 5.4 i 5.6
  • PEAR. Per al correcte funcionament del framework, es requereixen una sèrie de llibreries del projecte PEAR amb les seues dependències respectives. Les requerides són:
    • MDB2: capa d'abstracció sobre la base de dades
    • MDB2_Driver_x: corresponent al SGBD amb el qual treballarem (o SGBDs).
    • PEAR: sistema bàsic de PEAR