contacte

Contacto

Prova de verificació
 

Texto legal

El responsable del tractament de les dades que està proporcionant en aquest formulari és la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions C/ La Democràcia, 77 Edif. B1 – 1a planta (46018 València). El tractament s'identifica com a CONTACTE-gvHIDRA i la seua finalitat és habilitar un punt de contacte.

El tractament té com a base de legitimació l'interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seues dades personals per a aquest fi específic. "Se l'informa que té la possibilitat de retirar el seu consentiment en qualsevol moment sol·licitant-lo a aquesta mateixa adreça, en aquest mateix formulari, o enviant un mail a gvhidra@gva.es"..

Les persones interessades en aquest tractament tenen dret a sol·licitar l'accés a les seues dades personals, a rectificar-los i a suprimir-los, així com a limitar o oposar-se al tractament d'aquests, així com a no ser objecte de decisions individuals automatitzades. Podran exercir aquests drets mitjançant escrit dirigit al responsable del tractament, acreditant la identificació de la persona interessada, o bé accedint al tràmit telemàtic de la seu electrònica de la Generalitat (si es disposa de certificat digital):

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19970

Les dades facilitades es conservaran durant el temps que l'usuari estime.

No està previst cedir les dades facilitades a tercers, excepte en els casos en què existisca l'obligació legal de fer-ho.

No està previst realitzar transferències internacionals de dades.

Si les persones interessades entenen que s'han vist perjudicades pel tractament o en l'exercici dels seus drets, poden presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a través d'https://www.aepd.es/es/la-agencia/donde-encontrarnos. També pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de la Generalitat a través del correu electrònic dpd@gva.es o bé dirigint escrit a Passeig de l'Albereda, 16, 46010 - València.