Visualització de contingut web

gvHIDRA. Última versió

La versió 5 de gvHIDRA suposa un gran canvi respecte a les versions anteriors de gvHIDRA.

Principalment el framework ja no treballa en una codificació ISO-8859-1 (també anomenat LATIN-1 o ASCII estés), ara s'ha migrat a una codificació UTF-8 dins de l'estàndard UNICODE. El que ha implicat la migració del motor de plantilles Smarty a la seua versió 3.

Un altre canvi important és la comunicació entre presentació i negoci. S'ha optat per incorporar l'ús d'AJAX (Asynchronous JavaScript and XML), tecnologia que permet actualitzar una pàgina web de forma dinàmica sense la necessitat de recarregar-se completament. Des de Javascript es realitza la trucada AJAX que comunicarà amb negoci, al qual se li enviaran i/o rebran les dades, aquest intercanvi de dades entre presentació i negoci s'ha optat per utilitzar JSON (JavaScript Object Notation), més lleuger i amb una notació més simple que l'ús de XML.

Destacar que en aquesta versió es permet l'herència en plantilles, plugins i fitxers d'idiomes. Amb aquesta herència s'obri la possibilitat de poder particularitzar certs comportaments per a una aplicació en concret sense haver de dependre del framework.

Un altre factor destacable d'aquesta versió és que s'inclouen 5 customs CSS isponibles per al desenvolupament de les aplicacions. Són els següents:

 • greyStyle: estil clàssic que es venia distribuint fins ara amb gvHIDRA.
 • lightStyle: estil de colors clars, elements més grans i espaiats entre si.
 • cpLightStyle: versió compacta de l'estil anterior, lightStyle
 • darkStyle: estil de colors foscos, tonalitats grises i negre, elements més grans i espaiats entre si.
 • cpDarkStyle: versió compacta de l'estil anterior, darkStyle.

A continuació un llistat de totes les novetats incloses en la versió 5, aquestes novetats es descriuen amb més detall en el document Novedades_gvHidra-5_0_0.pdf :

 • Herència en plantilles, plugins y fitxers d'idiomes.
 • Millora de rendiment en la visualització de resultats.
 • Nous customs
 • Menú de l'aplicació
 • Configuració aspectes generals de les finestres
  • Comptatge de registres en les solapes dels detalls
  • Icona "modificado" en barra superior
  • Redimensionar emplafones
  • Ubicació botonera: Nova cerca, llistat, edició
 • Configuració noves funcionalitats en panells tabulars
  • Personalització de la capçalera de taules
  • Mostrar nombre total de registres en un tabular
  • Opcions de selecció de registres en un tabular
  • Alineació de camps en un panell tabular
  • Selecció directament en la fila
 • Noves operacions i paràmetres en plugins
  • cwinfocontenedor. Operacions getValue() y setValue()
  • cwinformation. Operacions getValue() y setValue(). Paràmetres nous
  • cwbotontooltip amb funcionament independent de l'estat del panell
  • Visibilitat d'etiquetes que acompanyen components
  • Paràmetre confirm en botons tooltip
 • Debug en desenvolupament
  • Debug de plantilles en temps d'execució en entorn de desenvolupament
  • Debug de JavaScript