Històric de versions

Publicació gvHIDRA 5.1.15

En aquesta versió destacar que s'ha millorat l'ús dels camps tipus *livesearch, donant la possibilitat de tindre més d'un camp d'aqueix...

Publicació gvHIDRA 5.1.14

En aquesta versió s'inclou: Desenvolupament del client natiu de PostgreSQL per a DBAL Paginació més eficient en panells...

Publicació versió gvHIDRA 5.0.22

En aquesta versió s'inclou el següent: Millora en l'eficiència de paginació en panells mestre Correcció de seguretat en...

Publicació gvHIDRA versió 4.4.70

En aquesta versió s'inclou una comprovació en el mètode iniciarVentana per a satinización de les dades. ...

Publicació versió gvHIDRA 5.1.12

En aquesta versió s'ha agregat el següent: Nova opció de poder saltar en un panell registre en manera edició, amb l'acció...

Publicació versió gvHIDRA 5.0.21

En aquesta versió s'ha agregat el següent: El plugin cwlabel quan és tipus link, tant l'etiqueta com la icona seran els q...

Publicació versió gvHIDRA 4.4.69

En aquesta versió s'han inclòs unes millores que ajuden a evitar atacs XSS. Enllaços...

Publicació versió gvHIDRA 5.1.11

En aquesta versió s'ha corregit un problema amb el valor mostrat en la modal que obri el plugin cwinformation al paginar. D'altra...

Publicació versió gvHIDRA 5.0.20

Aquesta versió inclou:  Paràmetres: width i height per al mètode openWindow()  Els plugins cwareatexto i...

Publicació versió 5.1.10

En ella s'inclou les següents novetats: El framework inclou la llibreria PHPSpreadSheet. El plugin cwboton pot situar-se a...

Publicació versió 5.0.19

En aquesta versió s'ha corregit el següent: Acció d'interfície sobre cwlabel Acció d'interfície sobre cwbotontooltip amb...

Publicació versió gvHIDRA 4.4.68

En aquesta versió s'ha corregit que el paràmetre numFilasPantalla del plugin cwtabla admeta el valor 1. ...

Publicació versió 2.1.15 de WSComun

En aquesta versió es corregeix problema de codificació en B64 en GDEv4. Enllaços...

Publicació versió 5.0.18

Principalment destacar la inclusió d'una manera d'ordenar registres en un panell tabular, mitjançant drag&drop de registres (Punt...

Publicació versió gvHIDRA 5.1.9

Principalmente destacar la inclusión de una forma de ordenar registros en un panel tabular, mediante drag&drop de registros (Punto...

Publicació versió 4.4.67

En aquesta versió es corregeix un problema que ha sorgit amb l'última versió del navegador Chrome en obrir una finestra modal. ...

Publicació versió gvHIDRA 5.1.8

En aquesta versió cal destacar la nova utilitat de poder crear grups en les llistes desplegables, com el funcionament <optgroup> ...

Publicació gvHIDRA 5.0.17

En aquesta versió cal destacar la nova utilitat de poder crear grups en les llistes desplegables, com el funcionament <optgroup> ...

Publicació gvHIDRA 5.1.7

D'aquesta versió cal destacar: Principalment en aquesta versió s'ha actualitzat la versió del plugin cwslider, i s'ha millorat...

Publicació gvHIDRA 5.0.16

D'aquesta versió cal destacar: Principalment en aquesta versió s'ha actualitzat la versió del plugin cwslider, i s'ha millorat...

Mostrant 1 - 20 de 78 resultats
Articles per pàgina 20
de 4