Roadmap 2019

Roadmap 2019

Línia d'actuació: Experiència d'usuari

 • Components
  • Àrea de text enriquit
  • Arbre amb càrrega dinàmica de fills
  • Component de passos de workflow
  • Upload
 • Millores en les cerques
  • Mètode de comptatge amb nombre de resultats heurístic
  • Operador cerques difuses
  • Cerca universal
  • Component de cerca avançada
 • Aspecte interfície
  • Personalització de la pantalla d'inici de les Apps gvHidra
  • Suport particularització CSS a tots els plugins
  • Personalització d'aspecte de la interfície
  • Adaptació visualització panell tabular a la grandària pantalla
  • Scroll infinit en panells tabulars
 • Execució
  • Control acciones d'interfície encadenades
  • Refresc de dades
  • Botó refrescar/netejar panell cerca
  • Inputbox emergent

Línia d'actuació: Rendiment

 • Càrrega diferida de resultats
 • Ús natiu d'accés a bases de dades Oracle
 • Caixet local de resultats de cerques
 • PHP versió 5.6 / versió 7

Línia d'actuació: Difusió, suport i qualitat

Línia d'actuació: Integració

 • Preparació de llibreria PHP per a donar suport a la interrogació i explotació de dades de CRC
 • Integració amb SFORMS per a generació de documents d'eixida
 • Desenvolupament d'un CUSTOM compatible amb els portals GVA
 • Estudi de suport de Transferència d'Estat Representacional
 • Crear versió de WSComun en UTF-8
 • Desenvolupament de clients PAI en WSComun