Històric de versions

Publicació versió gvHIDRA 5.1.5

Destacar d'aquesta versió que s'incorpora un mètode per a poder obtindre l'estat del panell des de la classe manejadora, getStatusPanel() , que...

Publicació versió gvHIDRA 5.0.14

Destacar d'aquesta versió que s'incorpora un mètode per a poder obtindre l'estat del panell des de la classe manejadora, getStatusPanel() , que...

Publicació versió gvHIDRA 4.4.66

En aquesta versió s'ha corregit un problema amb l'atribut "disabled" assignat a través d'un triggerEvent a una llista (select). Ja que el disabled,...

Publicació versió gvHIDRA 5.1.4

A vegades, per a un determinat procés, és interessant implementar-ho com un wizard. Ja que el wizard ens anirà guiant pas a pas per tot el procés...

Publicació versió 5.0.13

Aquesta versió corregeix el problema que el paràmetre "cols" del plugin cwareatexto no s'aplicava. Així com un error de concurrència que es produïa...

Publicació versió 4.4.65

Aquesta versió corregeix un problema de l'anterior amb la llibreria jQuery. Enllaços relacionats ...

Publicació versió 4.4.64

En aquesta versió s'ha corregit un problema de la màscara que s'aplica a les dates. Enllaços relacionats ...

Publicació versió 4.4.63

En aquesta versió s'ha corregit un problema de compatibilitat amb el navegador Chrome amb el funcionament de la funció select() de javascript. ...

Publicació versió 5.1.3

En aquesta versió té com a millores el següent: Opció que, si s'ha publicat una aplicació amb diferents customs, l'usuari puga seleccionar...

Publicació versió gvHIDRA 5.0.12

En aquesta versió té com a millores el següent: Opció que, si s'ha publicat una aplicació amb diferents customs, l'usuari puga seleccionar...

Publicació versió gvHIDRA 5.1.2

La versió 5.1.2 del framework és compatible amb les versions 7.1 i 7.2 de PHP. A més destacar les següents novetats que s'inclouen en aquesta...

Publicació versió gvHIDRA 5.0.11

És detascable d'aquesta versió el següent: Actualització de la llibreria jQuery a la seua versió 3.5.1. Ús del plugin cwupload en...

Publicació versió gvHIDRA 5.1.1

En la versió 5.1.1 s'inclou el mateix que en l'última versió de la branca 5.0.10: La millora de seguretat, ja no es poden obtindre les...

Publicación versión gvHIDRA 5.0.10

En la versión 5.0.10 se ha mejorado en la seguridad, ya no se pueden obtener las versiones de las librerías utilizadas por el framework Por...

Publicació versió gvHIDRA 5.1.0

S'ha publicat una nova branca de gvHIDRA, evolucionem a la branca 5.1.x. La diferència que es marca amb les versions 5.0.x, és que les versions...

Publicació versió 5.0.9 de gvHIDRA

En aquesta versió s'han corregit alguns detalls com: L'estil de la vora en la finestra de selecció quan s'utilitza el *custom *greyStyle ...

Publicació versió gvHIDRA 4.4.62

En aquesta versió s'ha corregit un problema d'edició dels camps tipus gvHidraTime . Enllaços relacionats ...

Publicació versió 5.0.8

En esta versión hay que destacar que se incluyen las siguientes mejoras: Posibilidad de utilizar cwinformation en un panel de búsqueda. ...

Versió gvHIDRA 4.4.61

En aquesta versió s'han corregit els següents problemes: Dependència entre dues llistes múltiples.   Error de jQuery en...

Versión gvHIDRA 5.0.7

En esta versión se ha corregido un problema de codificación en el área de texto. Por otra parte se ha añadido el parámetro "actualizaA" en el...

Mostrant 1 - 20 de 56 resultats
Articles per pàgina 20
de 3