Preguntes freqüents

Pregunta 1. Com fer multidioma la meua aplicació?

Dins del directori lang existeixen tres fitxers d'idiomes:

  • - esp.conf → castellà
  • - val.conf → valencià
  • - eng.conf → anglés

Són fitxers de text, amb parells:

Per exemple:

  • variable = "etiqueta"
    • smty_labelNombre = "Nombre Responsable"
    • smty_labelUbicacion = "Ubicación"

En la tpl cal fer referència a aqueixes variables definides en els fitxers de configuració d'idiomes:

Pregunta 2. Quina és la diferència entre el paràmetre "visible" i "ocult" en un camp?

El paràmetre "ocult" solament té sentit quan el camp és un camp de text perquè es tradueix en un camp "hidden" de html.

El paràmetre "visible" permet tindre el control del camp des de codi ( setVisible(boolean) ), i fer-ho visible o no depenent d'altres dades.

 

Pregunta 3. On he de desactivar els missatges de consola de Javascript?

La configuració d'activar o no el log de JS de l'aplicació es fa en el fitxer de configuració de l'aplicació, externo..gvHidraConfig.inc.xml, ams la propietat logJSSettings.

Pregunta 4. Vull que la meua llista desplegable es autocomplete.

Solament has d'afegir el paràmetre "autocomplete" en la tpl al plugin cwlista.

Pregunta 5. Vull afegir estils propis en la meua aplicació. On he de situar el fitxer css?

En el directori css de l'aplicació existeix el fitxer appStyle.css que és el que s'ha d'utilitzar per a incloure estils propis de l'aplicació.

Pregunta 6. Necessite acolorir les files d'un panell tabular depenent del valor d'un camp

En el mètode postBuscar(), o en el postRecargar() en el cas que el panell siga un detall, utilitzarem la funció $objDatos→setRowColor($tupla,$color);

Per exemple: