Visualització de contingut web

WSComun

Llibreria client dels WS-Secure de PAI (eSIRCA), és a dir, permet consumir els serveis web que s'ofereixen en la Plataforma Autonòmica d'Intermediació de Dades Segura (PAI), dins del projecte e-SIRCA de la DGTIC.

Actualment són accessibles els següents serveis:

A més s'ofereixen altres web services que solament són d'ús intern de la DGTIC (GVA).